About Us

Foot&More, “voetbal en meer”.

Foot&More behelst meer dan voetbal, de populairste balsport ter wereld die elke dag miljarden mensen bezig houdt. Voetbal boeit en biedt net als zovele sporten plezier en vermaak aan de deelnemers en toeschouwers.

Een sport vindt zijn oorsprong in een spel, dat aan spelers de mogelijkheid geeft vaardigheden en talenten ten volle te benutten en zich volledig uit te leven. Foot&More koestert het spel dat aan de basis ligt van de voetbalsport, een veeleisende sport ontstaan uit een zeer rijk spel. Rijk want toegankelijk voor iedereen. Jongen of meisje, groot of sterk, slim of sluw, snel of vinnig, klein of pienter, moedig of dapper,… elke ploegmaat heeft zijn waarde.

Maar de echte waarde van een voetballer komt pas tot uiting bij “eerlijk spel”, “fair play” en “respect” voor de tegenstrever, de scheidsrechters en de regels van het spel.

Business size

26-100 employees

Keywords

Commercial presence